Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Ξύλινη τσάντα Νο.047

Διαστάσεις
πλάτος:20 εκατ.
ύψος:14 εκατ.
βάθος:7 εκατ.Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Ξύλινη τσάντα Νο.046

Διάστασεις
πλάτος:21 εκατ.
ύψος:15,5 εκατ.
βάθος:7 εκατ.


Ξύλινη τσάντα Νο.045

Διαστάσεις
πλάτος:21 εκατ.
ύψος:15,5 εκατ.
βάθος:7 εκατ.
Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Ξύλινη τσάντα Νο.044

Διαστάσεις
πλάτος:20 εκατ.
ύψος:14 εκατ.
βάθος:7 εκατ.


Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Ξύλινη τσάντα Νο.043

Διαστάσεις
πλάτος:20ε εκατ.
ύψος:14 εκατ.
βάθος:7 εκατ.Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Ξύλινη τσάντα Νο.042

Διαστάσεις
πλάτος:21 εκατ.
ύψος:15 εκατ.
βάθος:7 εκατ.

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Ξύλινη τσάντα Νο.041

Διαστάσεις
πλάτος:21 εκατ.
ύψος:15 εκατ.
βάθο


ς:7 εκατ.